Fietstour 2020

Op woensdag 12 februari en donderdag 13 februari gaan de leerlingen van 3 havo en 3 vwo naar Het Vlier.
Dit is in het kader van de profielkeuze. De leerlingen hebben zich opgegeven voor de vakken die zij interessant vinden. Op deze manier kunnen ze kennismaken met dit vak op "bovenbouw niveau."