Etty in Beeld
Wil jij een voorlichter in jouw groep 7/8?

“Samen je weg vinden in leren en leven”

Leerlingen krijgen op De Boerhaave de ruimte om zich te ontwikkelen en te groeien als persoon. De wereld draait namelijk niet alleen om goede cijfers, maar vooral om mensen. We willen dat je jezelf leert kennen, dat je kritisch naar jezelf kijkt: waar ben ik goed in en waar heb ik nog wat te leren?

We dagen leerlingen uit om verder te kijken, naar de wereld om je heen. Hoe gaan we met elkaar en de wereld om? En hoe bewust sta je zelf in die wereld? Leren doe je dus niet alleen in de klas, maar ook buiten de school. Vandaar dat we onze leerlingen oriëntatieweken aanbieden, op excursies laten gaan en maatschappelijke stages laten lopen. Het ecolyceum en havoXL zijn gericht op de toekomst van onze wereld en op de plek van onze leerlingen daarin.

We houden van leerlingen die ruimte nemen. Die keuzes kunnen en durven maken. Bij binnenkomst vragen we je al een keuze te maken: een havo/vwo 'dakpanklas', havoXL, ecolyceum of het gymnasium. Ook daarna valt er nog veel en vaak te kiezen.

We willen ook dat leerlingen de ruimte nemen om hun eigen mening te vormen én te geven. Tijdens lessen, in de debatclub, in een klankbordgroep of in de leerlingenraad. De Boerhaave daagt leerlingen uit alles uit zichzelf te halen. We leren hen om alle ruimte te nemen die ze aankunnen, zelfstandig en onderzoekend. De lat ligt dus best hoog. Maar De Boerhaave is niet voor niets havo/vwo. Onze leerlingen zijn onderweg naar hbo of universiteit!