openhuis de boerhaave

Huiswerkklas
Leerlingen hebben de mogelijkheid om twee keer per week op school hun huiswerk te maken (tegen een beperkte vergoeding) onder begeleiding van ervaren onderwijsassistenten. We garanderen een rustige werk- en leeromgeving. In de eerste twee weken worden ze geholpen met hun planning.

Algemene informatie huiswerkklas

Aanmeldformulier huiswerkklas

Afspraken huiswerkklas

 Studiekring
De Boerhaave biedt ook onderdak aan ‘Studiekring’, een extern studiebegeleidingsbureau.
Voor meer informatie, klik hier..