Fietstour 2024
Wil jij een voorlichter in jouw groep 7/8?

Bij een complexe(re) hulpvraag kan een leerling ondersteuning krijgen vanuit het Expertisepunt (EP). De medewerkers van het EP helpen de leerling om zo goed mogelijk op school te blijven presteren.

Dat doen ze op drie manieren:

  • Een time-outplek voor leerlingen die om welke reden dan ook de reguliere les tijdelijk niet kunnen volgen. Zodra de leerling er weer aan toe is, gaat deze weer naar zijn klas.
  • Een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) voor elke EP-leerling. Het OPP beschrijft de doelen van de begeleiding en legt de evaluatiemomenten vast, en wordt met de ouders besproken.
  • Ondersteuning van mentoren en docenten, zodat zij hun begeleiding en lessen kunnen aanpassen aan de behoeften van deze leerlingen.
  • Betrokkenheid bij leerlingbesprekingen en rapportvergaderingen.

Ik vond het spannend om naar een nieuwe school en klas te gaan. Op de basisschool ging het niet altijd goed in de groep, maar op De Boerhaave doen ze daar veel aan.
In het begin hadden we twee mentoruren in de week. Daar hadden we het over van alles, over de klas, over hoe je het huiswerk moet plannen, over hoe we met elkaar omgaan en natuurlijk over leuke uitjes met de klas. We hadden de eerste zes weken een speciaal soort gymles waarin we spelletjes deden met de groep. Zo leerden we elkaar goed kennen. We leerden samenwerken en op elkaar vertrouwen. In april hebben we met de hele klas een voorstelling gemaakt. Toen moesten we heel veel samenwerken en dat ging heel goed.