Fietstour 2024

De Boerhaave heeft twee toetsweken per jaar. Dat is een bewuste keuze.

Natuurlijk worden er in de tussenliggende tijd ook toetsen afgenomen. Maar dat zijn toetsen van kleinere omvang. De toetsen waar wat meer leerstof geleerd moeten worden, kunnen beter in alle rust worden voorbereid. Tijdens een toetsweek is die ruimte er wel, tijdens reguliere lesdagen natuurlijk veel minder. Daarbij horen we van onze oud-leerlingen vaak dat de toetsweken een goede voorbereiding vormen op Het Vlier.