Fietstour 2024

Wij vernamen dat Iddink Learning Materials BV is op donderdag 11 april getroffen door een cyberaanval. Iddink was tot schooljaar 2022-2023 voor onze school de leverancier van schoolboeken, (digitaal) leermateriaal en schoolspullen. Inmiddels zijn leerlingen en hun ouders/verzorgers die in schooljaar 2022-2023 en nog steeds op een Carmelschool zitten, geïnformeerd door hun school over deze cyberaanval.

De informatie had natuurlijk niet in verkeerde handen mogen komen. Iddink werkt hard aan het oplossen van het probleem en om te achterhalen welke informatie is verkregen. We hopen en verwachten dat dit geen negatieve gevolgen hoeft te hebben. Op website van Iddink staat het laatste nieuws en er volgt een overzicht met Veelgestelde Vragen.

Omdat er onbedoeld persoonlijke informatie terecht is gekomen bij personen die deze informatie niet mochten krijgen, heeft Stichting Carmelcollege een melding gedaan van dit datalek bij de privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Alle medewerkers en leerlingen hebben sinds 8 januari 2024 een verkort mailadres; …@ehl.nl.
Dat scheelt (mis)typen en tijd, want …@ettyhillesumlyceum.nl was best lang.

Lees meer …

Op woensdag 17 januari is er een algemene informatieavond op Het Vlier voor ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit 3 havo, 3 vwo en de 9e klas van Het Corberic (vrijeschool onderwijs). Ook verwelkomt Het Vlier ouders van leerlingen die niet op de scholen van het Etty Hillesum Lyceum zitten.

Lees meer …

Vanaf schooljaar 2023-2024 hebben we een nieuwe leermiddelenleverancier: OsingadeJong. Dit was tot op heden Iddink. Misschien is de term leermiddelen u niet helemaal bekend, maar we bedoelen hier alle boeken én digitale leermiddelen mee.


De boeken die dit schooljaar in gebruik zijn en moeten worden ingeleverd, worden nog wel ingenomen door Iddink. U of uw kind krijgt van Iddink bericht welke boeken dit betreft en wanneer dit ingeleverd kan worden.
Krijgt u geen bericht dan mag uw kind de boeken houden.


Aan het einde van het schooljaar ontvangt uw kind een mail van OsingadeJong met daarin alle informatie over het bestellen van het leermiddelenpakket voor schooljaar 2023-2024. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het bestellen van zijn/haar eigen leermiddelen.

Social media

Laad meer