aanmelden24-25

Alle medewerkers en leerlingen hebben sinds 8 januari 2024 een verkort mailadres; …@ehl.nl.
Dat scheelt (mis)typen en tijd, want …@ettyhillesumlyceum.nl was best lang.

Lees meer …

Op woensdag 17 januari is er een algemene informatieavond op Het Vlier voor ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit 3 havo, 3 vwo en de 9e klas van Het Corberic (vrijeschool onderwijs). Ook verwelkomt Het Vlier ouders van leerlingen die niet op de scholen van het Etty Hillesum Lyceum zitten.

Lees meer …

Vanaf schooljaar 2023-2024 hebben we een nieuwe leermiddelenleverancier: OsingadeJong. Dit was tot op heden Iddink. Misschien is de term leermiddelen u niet helemaal bekend, maar we bedoelen hier alle boeken én digitale leermiddelen mee.


De boeken die dit schooljaar in gebruik zijn en moeten worden ingeleverd, worden nog wel ingenomen door Iddink. U of uw kind krijgt van Iddink bericht welke boeken dit betreft en wanneer dit ingeleverd kan worden.
Krijgt u geen bericht dan mag uw kind de boeken houden.


Aan het einde van het schooljaar ontvangt uw kind een mail van OsingadeJong met daarin alle informatie over het bestellen van het leermiddelenpakket voor schooljaar 2023-2024. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het bestellen van zijn/haar eigen leermiddelen.

Social media

Laad meer