Fietstour 2020

Op maandag 24 februari start de uitwisseling naar Denemarken. Leerlingen op De Boerhaave gebruiken deze kans om kennis te maken met andere culturen.

Op woensdag 12 februari en donderdag 13 februari gaan de leerlingen van 3 havo en 3 vwo naar Het Vlier.
Dit is in het kader van de profielkeuze. De leerlingen hebben zich opgegeven voor de vakken die zij interessant vinden. Op deze manier kunnen ze kennismaken met dit vak op "bovenbouw niveau."

 

Samen met journalisten van DRTV maakte klas 1 havo XL in december deze radio-uitzending. De leerlingen vertellen over hun ervaringen in de eerste maanden havo XL onderwijs in klas 1.

Vrijdag 13 december is het Paarse Vrijdag. Een dag bedoeld om de inclusiviteit op scholen te bevorderen en actief duidelijk te maken dat je op school jezelf kan zijn ongeacht (sexuele) idientiteit. Leerlingen en docenten die hiermee zichtbaar willen sympathiseren, dragen deze dag ‘iets paars’ uit. Op De Boerhaave…

Donderdag 19 december is het zo ver. Het kerstgala van de Boerhaave vindt dan weer plaats op de buitensociëteit "De Worp".
Een fantastisch feest waarbij leerlingen en docenten gezamenlijk het kalenderjaar afsluiten.

 

 

Donderdag 5 december – Sint en roetveegpieten zijn op de Etty scholen gesignaleerd! In aula’s, lokalen en gangen laten zij zich horen, zien en ‘voelen’. Ja voelen ook, want pepernoten worden rondgestrooid.

 

7 November - Tijdens de feestelijke afronding van periode 1 op lieten de leerlingen van Havo-XL zien dat ze echte ondernemers zijn.
En dat werd erkend door Vecon(Vereniging van leraren in de economisch-maatschappelijke vakken)!
De opening vond plaats in het Penninckshuis in de binnenstad van Deventer.

Informatieavond van 19.30 tot 21.00 uur speciaal voor groep 8 kinderen en ouders die interesse hebben voor gymnasium en de vwo leerroute ecolyceum (duurzaamheid).

Groep 8 ouders met kinderen die een havo of vwo advies verwachten, zijn van harte welkom van 19.30 tot 21.00 uur.