Fietstour 2024

Executieve functies (EF) zijn breinfuncties die je nodig hebt om de dingen te doen die nodig zijn om succesvol te worden. In de brugklas krijgen alle leerlingen een EF-test. De uitkomst wordt met hen besproken. Bij uitval op bepaalde functies is het mogelijk om begeleiding te krijgen, ofwel in kleine groepjes ofwel individueel. De Boerhaave heeft hiervoor specialisten in huis.

Ik vond het spannend om naar een nieuwe school en klas te gaan. Op de basisschool ging het niet altijd goed in de groep, maar op De Boerhaave doen ze daar veel aan.
In het begin hadden we twee mentoruren in de week. Daar hadden we het over van alles, over de klas, over hoe je het huiswerk moet plannen, over hoe we met elkaar omgaan en natuurlijk over leuke uitjes met de klas. We hadden de eerste zes weken een speciaal soort gymles waarin we spelletjes deden met de groep. Zo leerden we elkaar goed kennen. We leerden samenwerken en op elkaar vertrouwen. In april hebben we met de hele klas een voorstelling gemaakt. Toen moesten we heel veel samenwerken en dat ging heel goed.