Fietstour 2024

‘Klasse(n)spel’ is een methode die de groepsprocessen binnen een klas in kaart brengt. De leerlingen doen in de gymzaal spelletjes terwijl docenten hen observeren en daarna een gezamenlijke aanpak afspreken. We gebruiken deze methode als een klas uit evenwicht is of als de veiligheid onder druk staat.

Ik vond het spannend om naar een nieuwe school en klas te gaan. Op de basisschool ging het niet altijd goed in de groep, maar op De Boerhaave doen ze daar veel aan.
In het begin hadden we twee mentoruren in de week. Daar hadden we het over van alles, over de klas, over hoe je het huiswerk moet plannen, over hoe we met elkaar omgaan en natuurlijk over leuke uitjes met de klas. We hadden de eerste zes weken een speciaal soort gymles waarin we spelletjes deden met de groep. Zo leerden we elkaar goed kennen. We leerden samenwerken en op elkaar vertrouwen. In april hebben we met de hele klas een voorstelling gemaakt. Toen moesten we heel veel samenwerken en dat ging heel goed.