Fietstour 2024

De mentor verdiept zich in de leerlingen in zijn klas en kent ze dan ook het beste. Mentor en leerling praten regelmatig met elkaar, bijvoorbeeld over leerprestaties, bijzonderheden en hoe het gaat in de groep. Ook is de mentor het eerste contact voor de ouders. De mentor zorgt voor samenhang in de groep en grijpt in als dat nodig is.

Ik vond het spannend om naar een nieuwe school en klas te gaan. Op de basisschool ging het niet altijd goed in de groep, maar op De Boerhaave doen ze daar veel aan.
In het begin hadden we twee mentoruren in de week. Daar hadden we het over van alles, over de klas, over hoe je het huiswerk moet plannen, over hoe we met elkaar omgaan en natuurlijk over leuke uitjes met de klas. We hadden de eerste zes weken een speciaal soort gymles waarin we spelletjes deden met de groep. Zo leerden we elkaar goed kennen. We leerden samenwerken en op elkaar vertrouwen. In april hebben we met de hele klas een voorstelling gemaakt. Toen moesten we heel veel samenwerken en dat ging heel goed.