Fietstour 2024

In het schooljaar 2019-2020 start een EP+-pilot voor leerlingen die op de grens zitten van speciaal onderwijs en regulier onderwijs (bijvoorbeeld ASS-leerlingen) waarvan wordt verwacht dat ze onderwijs op havo/vwo-niveau kunnen volgen. Hiervoor is intensievere begeleiding nodig in de brugperiode. Een belangrijk onderdeel is de samenwerking met het primair onderwijs, ouders en zorginstellingen.

 

Ik vond het spannend om naar een nieuwe school en klas te gaan. Op de basisschool ging het niet altijd goed in de groep, maar op De Boerhaave doen ze daar veel aan.
In het begin hadden we twee mentoruren in de week. Daar hadden we het over van alles, over de klas, over hoe je het huiswerk moet plannen, over hoe we met elkaar omgaan en natuurlijk over leuke uitjes met de klas. We hadden de eerste zes weken een speciaal soort gymles waarin we spelletjes deden met de groep. Zo leerden we elkaar goed kennen. We leerden samenwerken en op elkaar vertrouwen. In april hebben we met de hele klas een voorstelling gemaakt. Toen moesten we heel veel samenwerken en dat ging heel goed.