Fietstour 2024

“Samen je weg vinden in leren en leven”

Leerlingen krijgen op De Boerhaave de ruimte om zich te ontwikkelen en te groeien als persoon. De wereld draait namelijk niet alleen om goede cijfers, maar vooral om mensen. We willen dat je jezelf leert kennen, dat je kritisch naar jezelf kijkt: waar ben ik goed in en waar heb ik nog wat te leren?

We dagen leerlingen uit om verder te kijken, naar de wereld om je heen. Hoe gaan we met elkaar en de wereld om? En hoe bewust sta je zelf in die wereld? Leren doe je dus niet alleen in de klas, maar ook buiten de school. Vandaar dat we onze leerlingen oriëntatieweken aanbieden, op excursies laten gaan en maatschappelijke stages laten lopen. Het ecolyceum en havoXL zijn gericht op de toekomst van onze wereld en op de plek van onze leerlingen daarin.

We houden van leerlingen die ruimte nemen. Die keuzes kunnen en durven maken. Bij binnenkomst vragen we je al een keuze te maken: een havo/vwo 'dakpanklas', havoXL, ecolyceum of het gymnasium. Ook daarna valt er nog veel en vaak te kiezen.

We willen ook dat leerlingen de ruimte nemen om hun eigen mening te vormen én te geven. Tijdens lessen, in de debatclub, in een klankbordgroep of in de leerlingenraad. De Boerhaave daagt leerlingen uit alles uit zichzelf te halen. We leren hen om alle ruimte te nemen die ze aankunnen, zelfstandig en onderzoekend. De lat ligt dus best hoog. Maar De Boerhaave is niet voor niets havo/vwo. Onze leerlingen zijn onderweg naar hbo of universiteit!

Onze 7 beloften:

  • In de scholen van het EHL krijg je te maken met inspirerende leerkrachten en er zijn activiteiten buiten de lessen om.
  • In de scholen van het EHL kun je makkelijk doorstromen van de ene school naar de andere, zodat je altijd op de school zit die het beste bij jou past.
  • In de scholen van het EHL mag je meepraten en meedenken en leer je verantwoordelijkheid dragen.
  • In de scholen van het EHL zorgen we dat je met vertrouwen je toekomst tegemoet kunt zien. Wat je ook gaat doen na het EHL, jij beschikt over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de volgende stap.
  • In de scholen van het EHL werken we samen voortdurend aan verbetering en zijn we bereid van elkaar te leren.
  • In de scholen van het EHL communiceren we altijd duidelijk en snel, met ouders, met leerlingen en ook als collega’s onderling.

Ouders, docenten en leerlingen van De Boerhaave ervaren ons onderwijs zo: