Fietstour 2024
Wil jij een voorlichter in jouw groep 7/8?

De Boerhaave kiest er bewust voor om de Maatschappelijke Stage in stand te houden, ook al is het wettelijk niet meer verplicht. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen in aanraking komen met vrijwilligerswerk.

Je leert dat er mensen zijn die hulp nodig hebben. En dat organisaties of verenigingen niet kunnen bestaan zonder vrijwilligers. Vrijwilligers vormen het cement van de samenleving. Daarbij leer je ook iets over jezelf. Hoe sta ik in het leven? Waar liggen mijn competenties?

Vandaar dat jij in het derde leerjaar een Maatschappelijke Stage loopt. Je zet je 25 uur in voor een ander. Als Boerhaave willen we niet meer zonder!