Fietstour 2024

Leerlingen die ‘aan de bovenkant’ zitten qua leervermogen kunnen zich aanmelden voor het gymnasium of het ecolyceum. De docenten in deze stromen zijn geschoold in het geven van onderwijs aan hoogbegaafde en hoogintelligente kinderen. Het ecolyceum is een vwo-plus route die leerlingen op verschillende terreinen uitdaagt.

Ik vond het spannend om naar een nieuwe school en klas te gaan. Op de basisschool ging het niet altijd goed in de groep, maar op De Boerhaave doen ze daar veel aan.
In het begin hadden we twee mentoruren in de week. Daar hadden we het over van alles, over de klas, over hoe je het huiswerk moet plannen, over hoe we met elkaar omgaan en natuurlijk over leuke uitjes met de klas. We hadden de eerste zes weken een speciaal soort gymles waarin we spelletjes deden met de groep. Zo leerden we elkaar goed kennen. We leerden samenwerken en op elkaar vertrouwen. In april hebben we met de hele klas een voorstelling gemaakt. Toen moesten we heel veel samenwerken en dat ging heel goed.