Fietstour 2024

Vanaf schooljaar 2023-2024 hebben we een nieuwe leermiddelenleverancier: OsingadeJong. Dit was tot op heden Iddink. Misschien is de term leermiddelen u niet helemaal bekend, maar we bedoelen hier alle boeken én digitale leermiddelen mee.


De boeken die dit schooljaar in gebruik zijn en moeten worden ingeleverd, worden nog wel ingenomen door Iddink. U of uw kind krijgt van Iddink bericht welke boeken dit betreft en wanneer dit ingeleverd kan worden.
Krijgt u geen bericht dan mag uw kind de boeken houden.


Aan het einde van het schooljaar ontvangt uw kind een mail van OsingadeJong met daarin alle informatie over het bestellen van het leermiddelenpakket voor schooljaar 2023-2024. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het bestellen van zijn/haar eigen leermiddelen.