openhuis de boerhaave

Als uw kind in leerjaar 2 of hoger instroomt bij Het Vlier of één van onze andere scholen, bijvoorbeeld door

  • overstappen vanuit een andere voortgezet onderwijs school in de stad of regio, of
  • verhuizing naar Deventer

gebruikt u het ‘aanmeldformulier leerjaar 2 en hoger’ om uw zoon of dochter aan te melden.

Als het mogelijk is, ontvangen wij uw aanmelding liefst vóór 16 maart 2020.
Mocht dat niet lukken, wilt u er dan voor zorgen dat de aanmelding van uw zoon of dochter vóór de start van het nieuwe schooljaar bij ons bekend is?

Download hier het inschrijfformulier.

Dank voor uw aanmelding!