openhuis de boerhaave

De Boerhaave vindt de communicatie met ouder(s)/verzorger(s) een belangrijke zaak. We willen ouder(s)/verzorger(s) informeren over tal van zaken, maar we willen ook vanouder(s)/verzorger(s) weten wat hoe zij De Boerhaave 'ervaren'. Het meeste contact zult u als ouder hebben met de mentor van uw zoon of dochter. Dat contact verloopt via telefoon en via de mail. Daarnaast zetten we als Boerhaave de volgende communicatiemiddelen in:

De website
Op de site staat informatie over ons onderwijs en overal allerlei praktische zaken. Daarnaast kunt u ook nieuws vinden op de website.

Ouderportaal
U kunt de prestaties van uw kind volgen via Ouderportaal. Ook kunt u de absentie in de gaten houden en zien of uw kind er (bv) is uitgestuurd.

Tien minutengesprekken
Een paar keer per jaar kunt u een gesprek voeren met de mentor of met een vakdocent van uw zoon of dochter. De Boerhaave vindt het belangrijk om aan te geven dat u niet alleen hoeft te komen als het niet goed gaat. Ook als het goed gaat met uw kind, stellen wij uw komst zeer op prijs.

Informatieavonden
Soms organiseren we een informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s). De ene keer betreft het een bepaald leerjaar, een andere keer een bepaalde doelgroep, bv ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die dyslectisch zijn.

Nieuwsbrief
Ongeveer vier keer per jaar brengen we een nieuwsbrief uit.

Brieven
Indien we de ouder(s)/verzorger(s) willen informeren over een actuele zaak, dan sturen wij een mail naar de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen.

De ouderraad
De Boerhaave heeft vanzelfsprekend een Ouderraad. De raad is voor ons een klankbord, sparringpartner en kritisch oor in één.